Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) hazırladığı Kırım Tatarlarının sürgününe ilişkin sözlü ve görsel materyallerden oluşan tarih çalışması, Başkanlık binasında imzalanan protokolle Anadolu Ajansına (AA) devredildi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından “1944 Kırım Tatar Sürgünü Sözlü Tarih Çalışması” ve “Kırım Tatar Tarihi Eserleri Envanteri Projesi” hazırlandı.