KİEV (QHA) – 12 Kasım 2015, Ukrayna Parlamentosu, bugün 12 Kasım tarihinde yapılan oturumda 1944 Kırım Tatar sürgününün soykırım olarak tanınmasını öngören 2493 No’lu karar tasarısını kabul etti. 245 Milletvekili karara kabul oyu verdi.

Dr. Kemal Özcan

28 Ağustos 1941: Volga boyunda yaşayan Alman asıllı Sovyet vatandaşlarının topluca sürgün edilmesi.

Dr. Kemal Özcan, 24 Nisan 2009

1939 yılında yapılan Sovyetler Birliği nüfus sayımı verilerine göre Kırım’da 1.123.806 kişi yaşıyordu. Bu sayının 557.449’unu Ruslar, 218.492’sini Kırım Türkleri ve 153.478’ini Ukraynalılar oluşturuyordu. Bölgede en az nüfus Litvanyalılara aitti (888 kişi)[1]. II. Dünya Savaşı’nda Sovyetler Birliği topraklarına da giren Alman orduları, Ekim 1941’de Kırım’a girmişlerdi.

• 1944 Nisan ayından itibaren Almanlar apar topar Kırım’dan çıkarlarken Sovyet birlikleri kuzeyden Perekop (Orkapu) üzerinden, doğudan da Kerç üzerinden Kırım’a girerek önce Akmescit’e (Simferopol), ardından da Sevastopol’e (Akyar) doğru yürüdüler.

Sak Tanıkları

kh402.jpg

Bahçesaray Tanıkları

kh202.jpg
ka027.jpg
ka018.jpg
kh001.jpg
kh030.jpg
kh505.jpg
kh502.jpg
kh422.jpg
kh301.jpg
kh249.jpg
kh205.jpg
kh507.jpg
ks019.jpg
ks025.jpg
previous arrow
next arrow

Karasubazar Tanıkları

kh78.jpg
ka001.jpg
kh015.jpg
kh050.jpg
kh218.jpg
kh416.jpg
kh70.jpg
kh71.jpg
previous arrow
next arrow