Prof. Dr. Ufuk TAVKUL

Tarih, dil, kültür araştırmaları açısından Kafkasya siyasî veya fizikî bir coğrafya parçasının adı değil, bölgenin binlerce yıllık tarihi içersinde etnik ve sosyolojik süreçler sonucunda oluşmuş ve şekillenmiş etnik ve sosyo-kültürel bir coğrafyanın adıdır.

Doç. Dr. Ufuk TAVKUL

2 Kasım 1943 ve 8 Mart 1944. Karaçay-Malkar halkının savaşlar, istilalar, hürriyet mücadeleleriyle dolu tarihlerindeki iki kara gün.